Skip to content
Nu a fost prezentată nicio fotografie pentru concurs. Fii primul!

CONCURS DE FOTOGRAFII „ACASĂ LA CĂLĂRAȘI"

 

Condiții de participare

Persoana obține statut de Participant al Concursului prin încărcarea fotografiilor ale căror autor este pe site-ul https://photo-contest-calarasi.com/de/fotowettbewerb/?contest=upload-photo  Compartiment Trimite o fotografie. Participantul are dreptul să înainteze maximum 3 fotografii. Tematica principală (tema transversală) a imaginilor ataşate neapărat trebuie să aibă tangență cu  raionul Călăraşi (de oraş sau de celelalte localităţi din raza raionului). Motivele peisagistice și fotografiile caselor cu conținut istoric sunt binevenite, la fel ca și momentele din viața cotidiană, scenele festive sau portretele.

Participarea la Concurs va fi posibilă în perioada 20 mai 2022 orele 9.00 - 15 iunie 2022 orele 20.00. Etapa de votare va avea loc în perioada 16 iunie 2022 orele 9.00 - 26 iunie 2022 orele 20.00 (votul online al publicului). Fotografiile deja trimise înainte de suspendarea concursului în 2020 vor rămâne în competiție.

Concursul reprezintă o acțiune în cadrul parteneriatului între orașul Bühl și raionul Călărași. În acest sens, dreptul de a câștiga vor avea doar persoanele fizice care își au domiciliul sau viza de reşedinţă în raza raionului Călărași. Persoanele care nu  au viza de domiciliu/viza de reședință în localitățile raionului Călărași au dreptul de a participa la Concurs, insă aceştea nu se vor declara premianţi. Vârsta minimă admisibilă a participantului este de 16 ani. În cazul în care un participant este limitat în capacitatea sa legală, va fi necesar acordul reprezentantului său legal.

Concursul de fotografii este organizat de către orașul Bühl în colaborare cu raionul Călărași și cu sprijinul băncii Volksbank Bühl.

Premii:

Premiul pentru locul I: O călătorie pentru două persoane în perioada 09 - 11 septembrie 2022  în orașul Bühl la Festivalul Prunelor, include zborul tur-retur cu avion (Chișinău-Frankfurt am Main), cazare cu micul dejun inclus  și 150 Euro bani de buzunar.

Toate celălalte cheltuieli trebuie să fie suportate de către câștigător. Premiantul sub vîrsta de 18 ani urmează a fi însoţit de către o persoană adultă.

Premiul pentru locul II: 100 Euro

Premiul pentru locul III: 50 Euro

Premiile pentru locurile IV - X: Premiu special - Pachet surpriză de la banca Volksbank Bühl

Anunțarea câștigătorilor și acordarea premiilor:

Votul publicului determină câștigătorul. Câștigătorii concursului vor fi înștiințați în timp rezonabil de către Consiliul raoinal Călărași. Numele câştigătorilor vor fi publicate pe pagina web www.photo-contest-calarasi.com, pe paginile web ale orașului Bühl, Consiliului raional Călărași, băncii Volksbank Bühl, precum și în mass-media offline cu consimţământul acestora.

Acordarea premiului se face exclusiv câștigătorului în mod personal sau reprezentantului său legal. Un schimb sau o plată în numerar a premiului se exclude. Călătoria în orașul Bühl (Premiul I) poate avea loc doar în perioada indicată.

Organizatorul preia eventualele cheltuieli privind transmiterea câștigurilor. Pentru o eventuală impozitare a câștigului responsabilitatea îi revine învingătorului. Alte costuri auxiliare, care derivă din acceptarea câștigului, de exemplu călătoria spre aeroport, sunt suportate de către câștigător.

Dreptul la câștig se stinge o dată cu inaccesibilitatea câștigătorului, cu lipsa răspunsului sau cu neasumarea câștigului după expirarea a 21 de zile din ziua în care acesta pentru prima data a fost anunţat public drept învingător. Premiul I (călătoria în orașul Bühl) va fi acordat persoanei clasate pe locul doi, în cazul în care câștigătorul nu poate accepta premiul. Unui participant i se poate acorda maxim un singur premiu.

Votul:

Concursul are loc în cadrul parteneriatului între oraşul Bühl şi raionul Călărași. Drept de a câștiga au doar locuitorii raionului Călărași. Pentru a atinge un rezultat obiectiv al concursului, procesul de votare nu va fi posibil în Moldova. De asemenea, nu este permisă votarea în mod repetat pentru o singură fotografie. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina voturile nevalabile și de a nu ține cont de ele la stabilirea câștigătorului.

Drepturile fotografice:

Participantul confirmă o dată cu înaintarea fotografiei că el este singurul care dispune de drepturile asupra fotografiei, deci că persoanele terţe nu pot face uz de dreptul asupra acesteia. În cazul în care imaginile fotografiate cuprind persoanele terţe, fotograful este obligat să dețină acordul acestora în vederea publicării fotografiilor în cadrul concursului, expoziției și a altor eventualelor acțiuni în contextul parteneriatului comunal Bühl - Călărași. Acest Acord urmeză a fi înaintat organizatorilor la solicitare.

Orașul Bühl şi Consiliul raional Călărași au dreptul de folosință și prelucrare nelimitată, irevocabilă și universal asupra fotografiilor prezentate, în contextul raportării despre concurs, expoziție precum și despre alte acțiuni viitoare din cadrul parteneriatului comunal. Acest lucru include publicarea pe platformele web ale organizatorului și pe pagina de internet www.photo-contest-calarasi.com. Drepturile de autor îi aparţin fotografului.

Excluderea de la concurs:

Orașul Bühl își rezervă dreptul de a exclude participanți din concurs, în cazul în care fotografiile înaintate contravin dreptului în vigoare sau bunului gust. Acest drept este valabil și în cazul în care se contravine condițiilor de participare sau se încearcă a manipula concursul.

Încetarea concursului:

Orașul Bühl își rezervă în mod expres dreptul de a înceta concursul fără o anunțare în prealabil sau fără a anunța motivele încetării acestuia. Acest lucru este valabil pentru toate motivele care perturbă sau împiedică desfășurarea concursului conform planului, sau dacă din motive tehnice nu mai este posibilă desfășurarea corectă a acestuia.

Protecția datelor

Participarea la concurs presupune operarea cu date personale. Participantul asigură că informațiile prezentate privind persoana sa, în special nume, prenume, și adresă de e-mail valabile.

Organizatorul precizează că toate datele personale ale participantului nu vor fi raspândite şi utilizate de către terți fără acordul participantului. O excepție reprezintă Consiliul raional Călărași, care înregistrează, salvează și utilizează datele în scopul derulării concursului.

Învingătorul se declară de acord cu publicarea numelui său și a domiciliului în mass-media locală ale orașelor Bühl și Călărași. Acest lucru include și publicarea informaţiei pe paginile web și pe platformele media ale orașului Bühl, raionului Călărași şi băncii Volksbank Bühl.

Participantul își poate revoca oricând acordul dat. Revocarea se va face în scris la adresa organizatorului menționat pe pagina sa de internet la rubrica Detalii privind Compania.

Dreptul aplicabil

Întrebări sau reclamații în legătură cu concursul urmează a fi adresate organizatorului. Posibilități de contactare găsiți pe pagina de internet a acestuia la rubrica Detalii privind Compania. Concursul se supune în mod exclusiv dreptului Republicii Federale Germane.

Clauză de salvgardare:

În cazul în care una dintre dispozițiile acestor condiții de participare devine sau va deveni nulă în parte sau în totalitate, nu este atinsă valabilitatea în rest a condițiilor de participare. În locul dispoziției nevalabile devine valabilă acea reglementare legală aplicabilă, care este cea mai apropiată din puctul de vedere economic în sensul și în scopul acelei dispoziții nevalabile. La fel este și în cazul în care apar lacunele în reglementările acestor condiții de participare. Tribunalul competent este cel din Bühl.

 

Fotowettbewerb „Zuhause in Kalarasch“

Teilnahmebedingungen

Eine Person nimmt am Fotowettbewerb teil, indem sie ein Foto eines selbstfotografierten Bildes über die bereitgestellte Applikation einreicht. Das Foto muss zwingend ein Motiv aus dem Rajon Kalarasch zeigen.

Die Teilnahmephase des Fotowettbewerbs erstreckt sich vom 20. Mai 2022 um 9.00 Uhr bis zum 15. Juni 2022 um 20.00 Uhr. Die Abstimmungsphase findet vom 16. Mai 2022 um 9.00 Uhr bis zum 26. Juni 2022 um 20.00 Uhr statt (Publikumsvoting). Die vor der Unterbrechung des Wettwerbes im Jahr 2020 bereits eingereichten Fotografien bleiben im Wettbewerb.

Bei dem Wettbewerb handelt es sich um eine Aktion im Rahmen der Kommunalpartnerschaft Bühl-Kalarasch. Gewinnberechtigt sind daher nur natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Kalarasch haben. Personen, die Ihren Wohnsitz nicht im Rajon Kalarasch haben, sind teilnahmeberechtigt, jedoch nicht gewinnberechtigt. Die Teilnehmer müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

Der Fotowettbewerb wird von der Stadt Bühl in Zusammenarbeit mit dem Rajon Kalarasch und mit Unterstützung der Volksbank Bühl veranstaltet.

Gewinne:

  1. Preis: Eine Reise vom 09. bis 11. September 2022 für zwei Personen zum Zwetschgenfest nach Bühl, inklusive An- und Rückreise per Flugzeug (Chişinău-Frankfurt am Main), Übernachtung mit Frühstück zuzüglich einmalig 150 Euro Taschengeld.

Für alle zusätzlich anfallende Kosten muss der Gewinner aufkommen. Teilnehmer unter 18 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.

  1. Preis: einmalig 100 Euro
  2. Preis: einmalig 50 Euro

4.-10. Preis: Überraschungspaket der Volksbank Bühl

Gewinnerbekanntgabe und Zuweisung der Gewinne:

Das Publikumsvoting entscheidet über den Gewinner. Die Gewinner des Wettbewerbs werden zeitnah durch den Rajon Kalarasch informiert und erklären sich mit Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen damit einverstanden, dass ihre Namen auf den Webpräsenzen von www.photo-contest-calarasi.com, der Webpräsenzen und Sozialen Medien der Stadt Bühl, des Rajon Kalarasch, der Stadt Kalarasch und der Volksbank Bühl sowie in den Printmedien veröffentlicht werden.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Die Reise nach Bühl (1. Preis) kann nur zu dem vorgegebenen Termin angetreten werden.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten, beispielsweise eine Anreise zum Flughafen, gehen zu Lasten des Gewinners.

Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners, bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners. Der 1. Preis (Reise nach Bühl) wird, sofern der erste Gewinner den Preis nicht annehmen kann, an den Zweitplatzierten weitergereicht. Maximal kann einem Teilnehmer nur ein Gewinn zugewiesen werden.

Abstimmung:

Der Wettbewerb erfolgt im Rahmen der Kommunalpartnerschaft Bühl-Kalarasch. Gewinnberechtigt sind daher nur Einwohner aus dem Rajon Kalarasch. Um ein objektives Wettbewerbsergebnis zu erhalten, ist das Voting aus Moldawien nicht möglich. Ebenfalls ist das mehrmalige Abstimmen für einen Beitrag nicht erlaubt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ungültige Stimmen zu entfernen und bei der Bestimmung des Gewinners nicht zu berücksichtigen.

Bildrechte:

Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich bei ihm liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen kann. Der Fotograf ist verpflichtet eine Einverständniserklärung der auf dem Bild erkennbaren Personen für die Veröffentlichung im Rahmen des Gewinnspiels, der Ausstellung und späteren Aktionen im Rahmen der Kommunalpartnerschaft Bühl-Kalarasch einzuholen. Auf Verlangen ist diese Einverständniserklärung beim Veranstalter vorzulegen.

Die Stadt Bühl, der Rajon Kalarasch und die Stadt Kalarasch erhalten das Recht, die Fotos zeitlich unbeschränkt, unwiderruflich und weltweit für die Berichterstattung über das Gewinnspiel, für die Ausstellung und spätere Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalpartnerschaften zu nutzen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social-Media-Plattformen des Veranstalters und auf der Internetseite www.photo-contest-calarasi.com ein. Die Urheberrechte verbleiben beim Fotografen.

Ausschluss vom Gewinnspiel:

Die Stadt Bühl behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren.

Beendigung des Gewinnspiels:

Die Stadt Bühl behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern, oder wenn aus technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht mehr möglich ist.

Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Eine Ausnahme stellen der Rajon Kalarasch dar, welche die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen müssen.

Im Falle eines Gewinns, erklären sich die Gewinner mit der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnorts in den lokalen Medien von Bühl und Kalarasch einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf den Internetseiten und in den Social-Media-Plattformen der Stadt Bühl, des Rajons Kalarasch, der Stadt Kalarasch und der Volksbank Bühl mit ein.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressum der Webseite angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten.

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum der Webseite. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Salvatorische Klausel:

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. Gerichtsstand ist Bühl.